Δόντια που λείπουν

Η απώλεια των δοντιών έχει σημαντικές επιπτώσεις σο ολοκληρο το στοματογναθικό σύστημα. Η αιτιολογία της απώλειας των δοντιών είναι πολυπαραγοντική : οδοντική τεριδόνα, περιοδοντίτιδα, κακή οδοντιατρική θεραπεία, κακή στοματική υγιεινή, τραύμα,…

Οι λύσεις που έχουμε σε περίπτωση απώλειας των δοντιών, μπορεί να είναι οι παρακάτω:
• στεφάνες ή και γέφυρες που στηρίζονται σε οδοντικά εμφυτεύματα
• γέφυρες που στηρίζονται σε δόντια
• κινητή προσθετική
• κινητή προσθετική που στηρίζεται σε οδοντικά εμφυτεύματα

Η αποκατάσταση των χαμένων δοντιών επαναφέρει τη σωστή λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος (μάσηση, φώνηση, ομιλία,…) και δημιουργεί ένα όμορφο και γιατί όχι και νεανικό χαμόγελο και πρόσωπο.

Δείτε τα περιστατικά μας ή καλέστε μας ώστε να καταλάβετε όλες τις θεραπευτικές δυνατότητες που υπάρχουν , και να αποκτήσετε ένα όμορφο, ελκυστικό και υγιές χαμογελο.

0 comments on “Δόντια που λείπουν

Comments are closed.