Δυσλειτουργία κροταφο-γναθικής άρθρωσης & προβλήματα σύγκλεισης

Οι διαταραχές κροταφογναθικής διάρθρωσης και μυών (TMJ), αποτελούν προβλήματα ή συμπτώματα των μασητήριων μυών και των αρθρώσεων που συνδέουν την κάτω γνάθο με το κρανίο.


Τα συμπτώματα που σχετίζονται με τις διαταραχές TMJ μπορεί να είναι:
• Δυσκολία ή δυσφορία κατά τη μάσηση
• Ήχος όταν ανοίγετε ή κλείνετε το στόμα
• Δυνατός πόνος στο πρόσωπο
• Ωταλγία
• Πονοκέφαλος
• Πόνος ή ευαισθησία στη γνάθο
• Μειωμένη ικανότητα ανοίγματος ή κλεισίματος του στόματος
• Κλείδωμα του στόματος σε ανοιχτή θέση

Θα σας κάνουμε λεπτομερή εξέταση και uα σας αναλύσουμε τη κατάσταση που υπάρχει καθώς και τις θεραπευτικές επιλογές.

Δείτε τα περιστατικά μας ή καλέστε μας ώστε να καταλάβετε όλες τις θεραπευτικές δυνατότητες που υπάρχουν διαθέσιμες.

0 comments on “Δυσλειτουργία κροταφο-γναθικής άρθρωσης & προβλήματα σύγκλεισης

Comments are closed.